Meer duurzaam hout

Meer duurzaam hout
Meer duurzaam hout
Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht. Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2017 ca. 1.9 miljoen m³ hout en plaatmaterialen importeerden (0,2 miljoen m3 meer dan 2016), waarvan 91,9% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Ten opzicht van 2016 (90,2%) is dit een groei van 1,7%. De rapportage laat een stijging zien voor alle categorieën. Voor hardhout is het aandeel van 61,4% in 2016 gestegen naar 64,1% in 2017. Nieuw in deze rapportage is echter de splitsing van hardhout in gematigd- en tropisch hardhout. Van deze categorieën werden respectievelijk 46,6% en 66,1% met duurzaamheidscertificaat geïmporteerd. Bij naaldhout steeg het aandeel van 97,9% in 2016 naar 98,4% in 2017. En tot slot is er ook bij de plaatmaterialen een stijging te zien van 92,3% in 2016 naar 93,5% in 2017.