Safety first

Safety firstSKG-IKOB Certificatie heeft de accreditatie behaald voor de nieuwe regeling VCA 2017/6.0. Dit betekent dat zij bedrijven mag certificeren op basis van deze regeling en de certificaten VCA* en VCA** mag verstrekken. De VCA 2017/6.0 vervangt de VCA 2008/5.1. In de nieuwe regeling staat veiligheid nog meer centraal. Ervaringen uit de praktijk in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat een aantal punten omtrent de werkplek aangescherpt is. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Dit alles zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid in de keten. Op basis van de Overgangsregeling dient een Nederlands of Belgisch bedrijf uiterlijk 2 oktober 2021 in bezit te zijn van een VCA2017/6.0 certificaat. Hercertificatie wordt al conform de nieuwe VCA norm uitgevoerd. Op de foto ontvangt Maarten Zijlstra (links), directeur van Multi Deur, het nieuwe VCA 2017/6.0 certificaat uit handen van Jeroen Besseling, Auditor/Projectleider van SKG-IKOB Certificatie.
www.skgikob.nl

Safetylift BV