Op sterkte

Op sterkte


Isabel Polderdijk komt het VVVF-team versterken als projectleider met focus op de bouw. In deze functie is ze niet alleen werkzaam voor de verf- en drukinktindustrie (VVVF), maar ook voor de lijm- en kitindustrie (VLK). Haar opgedane kennis en ervaring bij de NEN sluit goed aan bij haar nieuwe functie waarin ze zich zal verdiepen in onderwerpen als CPR, CE-markeringen en BRL’s. Met de komst van Isabel Polderdijk is het VVVF-team weer op volle sterkte. De afgelopen jaren was Isabel Polderdijk werkzaam als normalisatieconsultant materiaaltechnologie bij het Nederlands Normalisatie Instituut, in het cluster Materialen en Bouwproducten. Ze was onder andere verantwoordelijk voor de Nederlandse normcommissies voor Verfwaren en Verf op Staal en ze voerde het internationale secretariaat van ISO/TC 35 ‘Paints and varnishes’. In het cluster Materialen en Bouwproducten is Isabel op diverse terreinen met bouw wet- en regelgeving in aanraking gekomen, zoals Bouwbesluit en Bouwproducten Verordening (CE-markering voor bouwproducten).
www.vvvf.nl
www.vlk.nu