Aantal registraties steigerpersoneel voor op prognose

#afbouw 16-09-2020
Aantal registraties steigerpersoneel voor op prognose

Met ruim 2.100 geregistreerde certificaten in de eerste acht maanden van 2020, loopt het aantal personeelsleden dat dit jaar met succes een toets of examen afrondde in de steigerbouw belangrijk voor op de prognose van 2.000 registraties voor geheel 2020. 
Aantal registraties steigerpersoneel voor op prognose
Het gaat hierbij om registraties van de Aspirant-Hulpmonteur en de persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur, Steigerinspecteur, Voorman en Veiligheidsbeoordeling Steigers 1 en 2. De positieve ontwikkeling is een pluim op de hoed van al de gespecialiseerde montagebedrijven die investeren in opleiden en persoonscertificering van steigerpersoneel. Tegelijkertijd is het ook een waardering voor het personeel dat dagelijks verantwoordelijk is voor de veiligheid van vele tientallen beroepsgroepen die op de steiger werken. Het totaal aantal gecertificeerde en geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw is de teller van 11.000 inmiddels ruim gepasseerd. De diploma’s en persoonscertificaten zijn vastgelegd in het Centraal Diploma Register (CDR) waarin ook de VCA-certificering wordt bijgehouden. De Aspirant-Hulpmonteurs zijn geregistreerd bij SVWOH.