Aantal stukadoorsbedrijven blijft onverminderd groeien

Actueel 21-03
Aantal stukadoorsbedrijven blijft onverminderd groeien

Uit het Structuurrapport Stukadoors 2024 van Marktdata.nl blijkt dat in het jaar 2023 het aantal bedrijfsvestigingen van stukadoors met bijna vijf procent is toegenomen. Dat is slechts een fractie minder sterke groei dan gemiddeld in de afgelopen jaren. De sterke groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een groeiend aantal zzp-ers in de stukadoorbranche. Met name voor granol, cementgebonden, Venetiaans, metallic en behangklaar stucwerk zijn de vooruitzichten qua marktomstandigheden erg goed voor het komende jaar.

Aantal stukadoorsbedrijven blijft onverminderd groeien

Stukadoors maken onderdeel uit van de afbouwbranche. De afbouwbranche staat in het Handelsregister geregistreerd onder de SBI-code 433 en heeft als omschrijving ‘afwerking van gebouwen’. Onder deze categorie vallen naast stukadoors ook bouwtimmerbedrijven, afwerkbedrijven van vloeren en wanden, schilders en glaszetters en overige afwerkbedrijven van gebouwen. Momenteel, maart 2024, staan er 66.240 bedrijfsvestigingen geregistreerd in de afbouwsector. Binnen de afbouwbranche vertegenwoordigen bouwtimmerbedrijven 41 procent van het aantal bedrijfsvestigingen. Op de tweede plaats staan de schilders en glaszetters die goed zijn voor een kwart van de bedrijven in de afbouwbranche. Stukadoors vertegenwoordigen 12 procent van het aantal bedrijfsvestigingen in de afbouwsector.

Aantal stukadoorsbedrijven

Momenteel (maart 2024) staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 8.088 bedrijfsvestigingen in Nederland met als hoofdactiviteit ‘stukadoren’ ingeschreven (SBI-code 4331). In deze telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 3.090 Bedrijfsvestigingen staan met de SBI-code 4331 (stukadoren) als nevenactiviteit geregistreerd. Van de ondernemingen die stukadoren als nevenactiviteit hebben betreft het in ongeveer één op de drie gevallen een onderneming uit de categorie algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daarnaast komt stukadoren als nevenactiviteit regelmatig voor bij schilders en glaszetters, afwerkers van vloeren en wanden en bouwtimmerbedrijven.

Groei aantal zzp-ers

De meest voorkomende ondernemingsvorm onder stukadoors is een eenmanszaak. 87 procent van alle stukadoors betreft qua rechtsvorm een eenmanszaak. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben. 86 procent van alle vestigingen van stukadoors heeft in totaal slechts 0 of één werkzaam persoon. 11 procent van de stukadoors telt in totaal tussen de twee en vier werkzame personen. Slechts één procent van de stukadoorsvestigingen telt 10 of meer werkzame personen. Het betreft hier het totaal aantal werkzame personen, dus niet herrekend tot fulltime. Het aandeel van bedrijven in de onderscheiden categorieën aantal werkzame personen laat een duidelijke trend zien over de afgelopen jaren. Het aandeel van bedrijven met slechts één werkzaam persoon is van 72 procent in het jaar 2007 geleidelijk aan toegenomen tot 87 procent in het jaar 2024. De sterke groei van het aantal bedrijfsvestigingen in de afgelopen jaren wordt dan ook primair veroorzaakt door de toename van het aantal zzp-ers in de stukadoorbranche.

Positieve marktontwikkeling

Uit de big data analyse blijkt dat granol, cementgebonden, Venetiaans, metallic en behangklaar stucwerk ten opzichte van de andere soorten verwerking en afwerking een relatief gunstige positie innemen qua verwachte marktontwikkeling voor het komende jaar. Deze soorten stucwerk en afwerking kennen de sterkste relatieve groei van het zoekvolume en de sterkste relatieve groeiversnelling (naast betonlook). Voor grof stucwerk is de situatie tamelijk ongunstig; dit soort kent de laagste relatieve groei en ook een lage relatieve groeiversnelling ten opzichte van de andere soorten verwerking en afwerking.

Meer informatie: https://www.marktdata.nl/rapporten/Structuurrapport-Stukadoors-2024