Advertentie gestolen steigermateriaal

#renovatie 15-12-2016
Advertentie gestolen steigermateriaal

Advertentie gestolen steigermateriaal

Steigerbouwbedrijf De Spindel herkende in een advertentie het van hen gestolen steigermateriaal. De materialen en de kleurcodering kwamen overeen. Steigermateriaal is doorgaans gemerkt of gecodeerd en daarmee herkenbaar voor de rechtmatige eigenaar als zijn eigendom. Recent was door De Spindel aangifte gedaan van diefstal van steigermateriaal vanaf een bouwplaats. De Spindel neemt deel aan het project Preventie Diefstal Steigermateriaal van de branchevereniging VSB, die vervolgens werd geïnformeerd. Hoffmann Bedrijfsrecherche trof op de bedrijfslocatie van de aanbieder het ontvreemde materiaal aan. De aanbiedende ondernemer meende te goeder trouw eigenaar te zijn. Na overleg een (hulp)officier van Justitie bleek inkoop met alleen een aankoopbon in dit geval als argument niet voldoende. Het gemerkte materiaal was immers duidelijk herkenbaar en één telefoontje naar de eigenaar had kunnen leren dat het van misdrijf afkomstig was. Het onderzoek naar de verantwoordelijke(n) voor de diefstal is in volle gang en wordt voortgezet.
www.vsb-online.nl