Alle nieuwbouwwoningen moeten langs de ‘klimaatlat’

21-04-2023
Alle nieuwbouwwoningen moeten  langs de ‘klimaatlat’

De bouw van nieuwe woningen kan voortaan alleen nog doorgaan als de woningen kunnen voldoen aan de zogeheten ‘klimaatlat’.

Alle nieuwbouwwoningen moeten  langs de ‘klimaatlat’

Woningen in Nederland zullen vanaf nu klimaatbestendig moeten worden gebouwd vindt de Unie van Waterschappen. Dat betekent onder meer dat ze zo gebouwd worden dat ze ook bewoonbaar moeten blijven bij extreme regenbuien of periodes van droogte in de toekomst.

De rijksoverheid heeft samen met provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat de maatlat wordt gebruikt bij alle nieuwe woningbouwprojecten. Bouwers moeten bij de bouw van een woning rekening houden met de risico’s op overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte en bodemdaling en de effecten op de biodiversiteit.

Klimaatlat voor klimaatrobuuste nieuwbouw

In de maatlat staan doelen, eisen en richtlijnen om bij de bouw van woningen rekening te houden met de gevolgen voor water en bodem, zoals in de brief ‘Water en bodem sturend’ aan de Tweede Kamer is opgenomen.

Met de maatlat wordt het voor overheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector duidelijk wat nodig is voor klimaatrobuuste en waterbestendige nieuwbouw. De maatregelen kunnen per locatie verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de grondsoort en bebouwing in de omgeving.