Animatie ‘kwast en roller schoon’

De VVVF heeft een animatie laten maken om consumenten te informeren wat ze na een verfklus kunnen doen met de kwast of roller. Er was al een folder met de verschillende stappen, maar om een groter publiek te bereiken heeft de VVVF het initiatief genomen voor deze animatie.

‘Wat doe je eigenlijk met de kwast of roller als je klaar bent? Ga milieubewust om met de
Animatie ‘kwast en roller schoon’ | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

‘Wat doe je eigenlijk met de kwast of roller als je klaar bent? Ga milieubewust om met de verf, en spoel de kwast of roller niet schoon onder de kraan!’ Na een korte introductie opent de animatie met de hoofdvraag: Wat moet je dan wel doen? In ruim een minuut vertellen de hoofdpersonen stapsgewijs wat je kunt doen met de kwast en roller na een verfklus.

De heldere stappen, tezamen met de frisse opzet maken de animatie breed toegankelijk en plezierig om te volgen. De Nederlandse versie is hier te vinden.

De VVVF heeft deze instructieve video gedeeld met de Europese koepelorganisatie CEPE. Verschillende zusterorganisaties van de VVVF delen de animatie, meestal in de eigen taal, in hun land.

Leden van de VVVF kunnen ook verwijzen naar het YouTube-filmpje.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen