Aplex Aqua heeft hoogste biobased-gehalte

Aplex Aqua heeft hoogste biobased-gehalte

Anker Stuy Coatings is er als eerste verffabrikant in Nederland in geslaagd om een productlijn te leveren voor de houtverwerkende industrie, waarbij de inhoud voor 50 procent uit biobased materiaal bestaat, conform de NENEN 1664 (C14-methode). Met Aplex Aqua kunnen timmerfabrieken verder toewerken naar een totaal duurzaam systeem voor houten kozijnen, deuren en gevelelementen.

Aplex Aqua heeft hoogste biobased-gehalte

Voor veel bouwproducten bestaat er al een KOMO-BRL certificaat voor het aantonen van een kwaliteitsniveau van een product, realisatieproces, persoon of dienst. Met de nieuwe horizontale beoordelingsrichtlijn (BRL) 7010 ‘Hernieuwbare-, dan wel gerecyclede content van het KOMO-gecertificeerde product’, zijn nu ook basisregels vastgesteld waarmee onafhankelijk kan worden bepaald in welke mate er sprake is van hernieuwbare en hergebruikte grondstoffen.

Het percentage hernieuwbare (biobased) materiaal wordt bepaald als percentage biobased koolstof (14C), ten opzichte van het totale gehalte koolstof (total carbon content, TC) in het product. Het percentage biogeen koolstof wordt bepaald volgens NEN-EN 1664 (C14 methode). Deze producten zijn herkenbaar aan het label ‘Hernieuwbaar’ (zie afbeelding hieronder). Met de productlijn Aplex Aqua heeft Anker Stuy Coatings als eerste Nederlandse fabrikant een verfsysteem voor geveltimmerwerk dat voldoet aan de BRL 0817, in combinatie met een biobased-gehalte rond de 50 procent. Dit is het hoogste van alle industrieverven.

Het ‘groene’ geheim van Aplex Aqua

Met Aplex Aqua kunnen timmerfabrikanten toewerken naar een nog lagere carbon footprint voor hun kozijnen, deuren en gevelelementen. Het totale systeem wordt daarmee een nog beter antwoord tegen kunststof, plastic en aluminium alternatieven.

Het ‘groene’ geheim van Aplex Aqua zit voor een groot gedeelte in het bindmiddel, dat bestaat uit een mix van plantaardige grondstoffen. De alkydhars die hieruit wordt gemaakt is geëmulgeerd in water met een minimum aan hydrofiele bestanddelen. Hierdoor ontstaat een watergedragen product met een zeer lage wateropname en zeer goede waterafstotendheid.

Dit bindmiddel is overigens niet een totaal nieuwe innovatie, want Anker Stuy levert Aplex Aqua al meer dan 30 jaar aan diverse klanten en heeft zich daardoor al meer dan bewezen als betrouwbaar en duurzaam product. Het toegekende KOMO BRL 7010-certificaat is wat dat betreft enkel een bevestiging.

Het Aplex Aqua-systeem bestaat uit een basisverf (grondverf), systeemcoat (voorlak) en topcoat die verkrijgbaar is in zijdeglans of glans. De droogtijden bij 20 graden is ongeveer 4 uur waarbij circuleren van (warme) lucht geadviseerd is. De totale doorlooptijd is 64 tot 70 uur.

In combinatie met specifieke houtsoorten en detaillering zijn met deze producten onderhoudsintervallen tot 15 jaar mogelijk. Dit maakt het mogelijk om met een lage milieubelasting een lange levensduur van een houten kozijn te realiseren.