Basisverf- en glasbestek 2020

#Schilder 07-04-2020
Basisverf- en glasbestek 2020

Het Basisverf- en Glasbestek 2020 bevat standaardgegevens voor het uitvoeren van schilderwerk (inclusief houtrotreparatie), het zetten van glas en het aanbrengen van wandafwerkingsmaterialen. Het is een uitgave in de reeks Basisverfbestekken Nieuwbouw en Onderhoud.
Basisverf- en glasbestek 2020
De 2020 is een update van de 2016-uitgave. In deze versie is een aantal onderhoudschema’s komen te vervallen en is de uitgave aangevuld met de juiste schema’s. Verder is de opzet iets veranderd waardoor het beter leesbaar is geworden. In de uitgave zijn opgenomen de administratieve bepalingen en voorschriften over het uitvoeren van de werkzaamheden en voorschriften omtrent de materialen.
Leden van OnderhoudNL kunnen het Basisverf- en glasbestek 2020 (na inloggen) gratis downloaden. Niet-leden kunnen de pdf van het Basisverf- en glasbestek 2020 bestellen voor € 14,95 exclusief btw.

. Downloaden Basisverf- en glasbestek 2020
. Bestellen Basisverf- en glasbestek 2020 per e-mail
 
Schilders- en onderhoudsbedrijven zijn verplicht om de tekst van het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden vóór of bij het sluiten van het aannemingscontract aan de andere contractpartij te verstrekken.
Is dat niet mogelijk, dan moet u het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden op eerste verzoek van de andere contractpartij direct toesturen. Pas dan wordt het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden van toepassing.