Betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen

24-06-2022
Betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen

FNV Zelfstandigen, het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), en VLOK (de branchevereniging voor vakmensen) lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) voor zelfstandigen. Dankzij deze unieke samenwerking is er nu eindelijk een AOV, zonder winstoogmerk, waar iedere ZZP’er in Nederland aan mee kan doen zonder hoge kosten. 

Betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen

Er gelden bovendien geen leeftijdsbeperkingen en er is geen medische toets vooraf nodig. Vanuit de Stichting AOV voor Vakmensen wordt de arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) gefaciliteerd. Voor de uitvoering van de AOV heeft de stichting in SamSam Servicebureau de partner met expertise en met dezelfde visie gevonden.  Alle ondernemers (ZZP’ers) kunnen gebruik maken van de voorziening, echter ondernemers die aangesloten zijn bij de bovengenoemde (vak)organisaties (alsmede ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken SGC) ontvangen een korting. Geen administratieve rompslomp, transparant, betaalbaar, eenvoudig en voor alle zelfstandig ondernemers! Dennis Kosten, directeur Stichting AOV voor Vakmensen:  ‘Door deze samenwerking is er nu een arbeidsongeschiktheidsvoorziening waar iedere zelfstandige aan mee kan doen zonder hoge kosten. Je kunt 80% van je inkomen uitgekeerd krijgen, gedurende 2 jaar, als je ziek wordt. Je uitkering wordt dan door de deelnemers betaald uit de gezamenlijke ‘spaarpot’ . Er is een onafhankelijke arbodienst en een accountants controle op deze gezamenlijke schenkkring.’