Bewezen goede milieuprestaties

#afbouw 20-11-2020
Bewezen goede milieuprestaties

Vier producten uit de range Bostik Premium Aware zijn nu ook in bezit van een EPD, de internationaal erkende milieuproductverklaring. EPD’s geven architecten, ontwerpers en andere professionals meer begrip van de milieu-impact van een product. 
Bewezen goede milieuprestaties
Daarmee voldoen deze producten nog beter aan de internationale duurzaamheidsnormen voor projecten. De hybride kit en lijm zonder vlekvorming Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM, de sterke constructie- en montagelijm zonder randzonevervuiling Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM, de breed inzetbare hybride kit Bostik H995 PREMIUM ALLROUND en de allround siliconenkit met lage modulus Bostik S960 SILICONE NON STAINING behaalden recent de EPD-productverklaring. De chemische samenstelling van de producten valt onder de EPD-modellen van de FEICA (Vereniging van de Europese lijm- en kitindustrie) en is geverifieerd door IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.). EPD's (Environmental Product Declaration) tonen de milieubelasting van een product tijdens de gehele levensfase. Ze zijn een bewijs van goede milieuprestaties van de producten, gebaseerd op objectieve, transparante en wetenschappelijk bepaalde informatie.