Bewust omgaan met (brand)risico’s

#Glas 30-08-2018
Bewust omgaan met (brand)risico’s

Bewust omgaan met (brand)risico’s
Recente inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid staan centraal in het nieuwe kennisdocument Bewust omgaan met (brand)risico’s van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit handboek behandelt de inrichting van een bhv-organisatie met behulp van scenario’s voor brand- en letselongevallen. Het handboek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland en de nieuwe versie van het boek ‘Basis voor Brandveiligheid’ en speelt in op de veranderde inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger, de gevaren en risico’s van rook. Uitgangspunt in het handboek is de belangrijke voorpostfunctie die bhv’ers vervullen als het gaat om brandveiligheid. In het eerste deel wordt een kader geschetst voor het optreden van de bhv-organisatie bij brand en letsels. Vervolgens komt de zogenoemde specifieke brandveiligheidsanalyse voor de bedrijfshulpverlening (SBA-bhv) aan bod. Het document bevat daarnaast unieke gegevens over waar branden ontstaan, hoe deze zich kunnen ontwikkelen en wat de inzetmogelijkheden voor de bhv zijn.