Bouwrevolutie

#interieurbouw 30-04-2017
Bouwrevolutie

Bouwrevolutie

Het kabinet heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce onder leiding van Bernard Wientjes de Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken: “Ik ben blij met deze actiegerichte agenda die de ontwikkelingen zoals de overgang naar duurzaam wonen en het oplossen van leegstandsvraagstukken in een versnelling brengt. Daarmee is het een waardevol document geworden voor een nieuw kabinet.” “Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.
www.debouwagenda.com