Brandklasse-eisen deuren vluchtroutes gewijzigd

Algemeen 16-01
Brandklasse-eisen deuren vluchtroutes gewijzigd

Per 1 januari 2024 is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving ingegaan. Dit betekent dat de gewijzigde brandklasse-eisen voor deuren bij toepassing in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s) nu ook van kracht zijn.

Brandklasse-eisen deuren vluchtroutes gewijzigd

GND-garantiedeuren heeft afgelopen jaren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken het verzoek ingediend de eisen die de bouwregelgeving stelt aan de brandklasse van deuren in EBV’s aan te passen. Het gaat om deuren die regelmatig worden geopend, een groot deel van de deuren in EBV’s. Na een uitgebreide risicoanalyse is besloten de brandklasse-eis voor deze deuren van B naar D te wijzigen.

Wijzigingen brandklasse-eisen Extra Beschermde Vluchtroutes

GND heeft een informatiebulletin uitgebracht met een puntsgewijze toelichting op de inhoud van de wijzigingen. Op deze manier draagt de het informatiebulletin bij aan het scheppen van duidelijkheid en het voorkomen van discussies tussen adviseurs, controlerende instanties, opdrachtgevers, bouwers en deurfabrikanten. Het informatiebulletin met alle informatie over de wijzigingen is te downloaden op de website van GND, www.gnd.nl/whitepaper.

Over GND

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema's als veiligheid en duurzaamheid.