Circulaire gevels

#renovatie 30-04-2017
Circulaire gevels

Circulaire gevels

De gevelindustrie neemt het heft in handen om de gevelbouw ‘circulair’ te maken. Op 19 april tekenden 16 organisaties hiertoe een intentieverklaring. Vanuit het initiatief wordt ingezet op de verschillende facetten binnen de circulaire economie: levensduurverlenging en hergebruik op element-, component- en materiaalniveau. Op dit moment verdwijnen veel gevelproducten en materialen aan het einde van de levensduur uit de keten. Er is hierdoor geen grip op hergebruik of recycling van dit materiaal, noch op de wijze waarop dit gebeurt. Dit kan beter, vindt de gevelbranche, door het opzetten van een eigen materiaalkringloop, waarin producten hoogwaardig worden teruggebracht. De gevelindustrie zet in samenwerking met bedrijven een organisatie op die zorgt voor het bewerkstelligen en certificeren van een verantwoorde afvoer en verwerking van gedemonteerde ramen, deuren en gevels. Tevens regelt deze organisatie het inzamelen van profielresten en zaagafval (spanen) bij de productiebedrijven. Met het uiteindelijke doel om al dit materiaal hoogwaardig te kunnen hergebruiken (recycling).
www.vmrg.nl