Corona-invloed op bevolkingsgroei Zeeland

26-05-2022
Dat blijkt uit een recent onderzoek van KAW en I&O research in opdracht van het
Dat blijkt uit een recent onderzoek van KAW en I&O research in opdracht van het

De coronapandemie lijkt de bestaande trend van instroom op de Zeeuwse woningmarkt te hebben versterkt. In 2020 nam het aantal mensen van buiten de provincie die een huis of appartement in Zeeland kochten of huurden verder toe.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van KAW en I&O research in opdracht van het
Dat blijkt uit een recent onderzoek van KAW en I&O research in opdracht van het

Dat blijkt uit een recent onderzoek van KAW en I&O research in opdracht van het provinciebestuur.

Al sinds 2015 is sprake van bevolkingsgroei in Zeeland. Die groei komt voornamelijk door vestiging van mensen uit gemeenten buiten Zeeland. In 2020 - het jaar dat corona Nederland trof - zagen de onderzoekers de instroom van buiten de provincie verder oplopen. Kijkend naar de data van verhuizing lijkt het aannemelijk dat dit door de coronapandemie komt.

De nieuwe ‘Zeeuwen’ komen voornamelijk uit de Randstad en Brabant. In meerdere grote kernen van Zeeland zoals Middelburg en Vlissingen zijn de afgelopen jaren relatief weinig woningen toegevoegd aan de voorraad.

Het provinciebestuur is inmiddels gestart met een traject om woonagenda’s te ontwikkelen met de gemeenten. Het is volgens de onderzoekers van groot belang dat er goed en efficiënt wordt samengewerkt met bijvoorbeeld corporaties en makelaars om zo snel te kunnen inspelen op veranderingen.

Voor veel meer info klik hier