De Otter weer strak in de lak

#Schilder 02-10-2019
De Otter weer strak in de lak

Na weken van schilderen en teren is de zeventiende-eeuwse paltrokmolen ‘de Otter’, aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam Oud-West, in volle glorie hersteld. 
De Otter weer strak in de lak
De afgelopen weken is hard gewerkt aan het onderhoud van de oudste bewaard gebleven houtzaagmolen (1631) van Amsterdam. De spierwitte kap vangt het zonlicht en de uitgesproken groene, rode en gele kleuren spatten van het hout af. Het was noodzakelijk dat de molen van een nieuwe verf- en teerlaag werd voorzien omdat er de afgelopen jaren weinig onderhoud was gepleegd. Eigenaar G.T. van der Bijl BV heeft de doelstelling de molen weer permanent te laten draaien en het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen en verduurzamen. Om dit Amsterdamse cultureel erfgoed in ere te herstellen, hebben de betrokken molenaars Roel Gremmer en Willem Roose samengewerkt met zeewindmolen specialist Thomas de Nijs.
Foto’s: Willem de Kam
@houtzaagmolendeotter