De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor schilders

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb geldt voor alle aannemers van bouwwerken, van zzp’er tot groot bedrijf. En voor schilders. Zij zijn ook aannemers van een bouwwerk.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor schilders | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor schilders | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor schilders | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

De Wkb heeft twee doelen. De bouw moet zelf aantoonbaar zorgen voor meer bouwkwaliteit. Ook krijgen opdrachtgevers een sterkere positie tegenover aannemers. Hiervoor past de Wkb de wettelijke regeling van aanneming van het werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) op vijf onderdelen aan. Dit zijn de drie belangrijkste wijzigingen voor schilders.

1. Aanscherping waarschuwingsplicht

Als expert ben je verplicht om te voorkomen dat je opdrachtgever de fout in gaat zodat jij vakwerk kunt afleveren. Nu moet je je opdrachtgever voldoende duidelijk en uitdrukkelijk waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van je opdrachtgever voor zover je die kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De Wkb scherpt de waarschuwingsplicht aan met twee extra vereisten:

  • Waarschuw schriftelijk en ondubbelzinnig, en:

  • Wijs op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Zie je bijvoorbeeld beginnende houtrot? Waarschuw dan in heldere taal via een email, SMS, Whatsapp of een brief dat je beginnende houtrot hebt gezien. Zeg daarbij ook dat als je verder schildert zonder herstel van het houtrot, je geen vakwerk kunt afleveren. Doe je dat niet en lever je slecht werk af? Dan ben je aansprakelijk voor de gevolgen.

2. Opleverdossier

Onder de Wkb moet je je opdrachtgever bij de oplevering een opleverdossier geven. Daarin zitten in ieder geval tekeningen en berekeningen van het werk, een beschrijving van de toegepaste materialen en de gebruiksfuncties. Je mag in de offerte of overeenkomst afspreken dat je geen opleverdossier geeft of een opleverdossier met een andere inhoud.

3. Aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering

Nu ben je als schilder niet aansprakelijk voor gebreken die je opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever. Met de Wkb verandert dit. Je wordt aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze je niet zijn toe te rekenen. Je moet aantonen dat het gebrek er bij de oplevering niet was. 


Reactie van De Betere Schilder

“Deze nieuwe wet dwingt de bouwwereld goede kwaliteit te leveren, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Voor de schilder blijven de veranderingen en gevolgen gelukkig beperkt. Toch is het zeker raadzaam om werkzaamheden (bijvoorbeeld via beeld) bij te houden en te allen tijde afspraken op papier te zetten. Zo voorkom je jouw aansprakelijkheid achteraf en misverstanden tijdens de klus.” Aldus Rob Polm van Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder.


Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen