Dennis Kosten directeur VLOK

#afbouw 13-03-2020
Dennis Kosten directeur VLOK

Als onderdeel van VLOK4Focus – een plan tot vernieuwing van de VLOK - heeft het Bestuur van de VLOK besloten Dennis Kosten (48) aan te stellen als directeur van de VLOK.
Dennis Kosten directeur VLOK
De VLOK, van oorsprong opgericht als Vereniging van Klussenbedrijven, ontwikkelt zich tot een Branchevereniging voor Vakmensen. Onder de paraplu van de VLOK hebben reeds diverse vakgroepen aansluiting gezocht en gevonden. Deze verbreding vraagt ook een verdieping van kennis en de ondersteuning van deze vakgroepen. Het Bestuur denkt met de aanstelling van Dennis Kosten een professionaliseringsslag te maken om deze verdieping in goede banen te leiden. Dennis Kosten is op 1 september 2018 bij de VLOK in dienst getreden als verenigingsmanager en heeft sindsdien zijn weg zowel binnen de vereniging als op het gebied van beheer van de VLOK-relaties – onder meer rond de VLOK-Akademie - gevonden. Samen met Kees Huisman, die als Algemeen Secretaris van de VLOK belast is met algemene beleidsaangelegenheden en juridische zaken vormt Kosten het directieteam van de VLOK.