Digitaal koolstof verminderen

Door digitale modellen te koppelen aan een circulaire aanpak kunnen we duizenden tonnen koolstofuitstoot en miljoenen euro’s uitsparen. Daarom ontwikkelde Sweco de C3-tool, de Carbon Cost Compass.

C3 ondersteunt strategische beslissingen in een zeer vroeg stadium van de

C3 ondersteunt strategische beslissingen in een zeer vroeg stadium van de bouwontwikkeling, door in de eerste stadia van de levenscyclusanalyse zowel de koolstofemissies als de kosteneffecten van ontwerpkeuzes te beoordelen. De uitkomst kan vervolgens dienen als leidraad bij beslissingen over sloop- of renovatiestrategieën.

‘Dankzij een circulaire aanpak konden we voor het Masterplan Porte Ouest in Charleroi per m³ gebruikte beton ongeveer 100 kg CO2 besparen. Dit realiseerden we door materialen te hergebruiken en de juiste betonkeuze te maken”, aldus Ray Jacobsen, Divisiecoördinator Circulariteit bij Sweco Belgium.

‘Stel dat we een overzicht hadden van alle gebouwen en hun beschikbare materialen in heel Europa. Dan konden we renovatie- en afbraakprojecten beter afstemmen op bouwprojecten, zouden er meer materialen beschikbaar zijn en konden we enorm veel koolstofuitstoot en geld besparen door meer bouwmaterialen te hergebruiken. We moeten de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit halen en vindingrijk worden in plaats van verkwistend te blijven. Dat kan door circulaire methodes toe te passen op alles wat we doen’, zegt Elise Grosse, verantwoordelijke duurzaamheid bij Sweco in Zweden.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

SGAonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen