Doelstellingen en randvoorwaarden

#Schilder 18-12-2017
Doelstellingen en randvoorwaarden

Doelstellingen en randvoorwaarden
Voor het planmatig schilderonderhoud gaat Woonbedrijf in de regio Eindhoven resultaatgericht samenwerken met de vijf onderhoudsbedrijven Caspar de Haan, Dusol, elk®, Liebreks en Van der Meijs. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Eerdere succesvolle resultaatgerichte projecten vormden de aanleiding voor deze nieuwe aanpak. De vijf onderhoudsbedrijven werken intensief met elkaar samen op basis van resultaatgerichte afspraken. Bij de aanbesteding schetste Woonbedrijf alleen vier doelstellingen en een aantal randvoorwaarden. De weg om deze doelstellingen te behalen, bepalen de experts. Per jaar geeft Woonbedrijf zo’n 4,5 - 5 miljoen euro uit aan schilderwerk. Door op een slimme manier met vaste partijen samen te werken, wil Woonbedrijf komen tot één uniforme werkwijze waarmee de partijen optimaal gebruik kunnen maken van elkaars innovatiekracht en waardoor een meerjarige, duurzame relatie ontstaat. Ook voor de onderhoudsbedrijven is dit een unieke manier van samenwerken. Roel van Elk (voorzitter van de vijf onderhoudsbedrijven): ”We zien een succesvolle en langdurige samenwerkingsrelatie voor ons, als gelijkwaardige partners met één gezamenlijk doel.”