Duurzaamheidskompas

#afbouw 08-01-2020
Duurzaamheidskompas

Het Sikkens duurzaamheidswiel, met zes verschillende thema’s, helpt de schilder om de juiste keuze te maken als het gaat om onder andere langdurige bescherming, minder afval en gezondheid en welzijn. 
Duurzaamheidskompas
Daarnaast staan ook belangrijke keurmerken centraal om duidelijk aan te geven aan welke duurzame voorwaarden deze producten voldoen. “Bij AkzoNobel geloven we dat het creëren van een duurzame toekomst vooral moet worden gerealiseerd door daadwerkelijke acties. Dit maken we nu tastbaar voor onze Sikkens klanten, door duidelijk aan te geven waar ze samen met ons duurzame voordelen uit kunnen halen”, aldus Raymond de la Court, directeur van de AkzoNobel Decorative Paints business Benelux. Naast grote doelen, zoals als het bedrijf 100% CO2 neutraal maken in 2050, staan duurzame oplossingen voor de klant centraal. Bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur van producten, die daardoor minder onderhoud nodig hebben, of het reduceren van afval – wat niet alleen goed is voor het milieu maar ook financiële voordelen biedt voor de professionele schilder.