Duurzamer jasje

#afbouw 25-09-2020
Duurzamer jasje

De urgentie om duurzamer om te gaan met plastic wordt in onze samenleving breed gedragen. Zo ook bij Weber Beamix. Samen met verpakkingsleverancier Nordfolien en Searious Business zijn ze een traject gestart om het plasticgebruik te verduurzamen. 
Duurzamer jasje
Al sinds 2018 gebruikt Weber Beamix 50 procent recyclaat in de plastic zakken en zijn ze voor de overige verpakkingen, zoals emmers, omgeschakeld naar het gebruik van 100 procent gerecycled kunststof. Na uitgebreid testen, is Weber Beamix trots het aandeel recyclaat in haar zakken van 50 procent naar 70 procent te hebben kunnen verhogen. Dit zorgt voor een additionele vermijding van zo’n 100 ton kunststof afval op jaarbasis en daarmee een significante verlaging van de plastic footprint. ‘Voorsprong door oorsprong’ is al jarenlang de slogan van Weber Beamix.