Gevelverf tegen stikstof

#renovatie 06-12-2019
Gevelverf tegen stikstof

Aangetoond is dat de gevelverf StoColor Photosan stikstofproblemen tegengaat doordat het schadelijke stikstofoxiden omzet in nitraat. Een gevel met een oppervlak van 250 m2 kan bijvoorbeeld de uitstoot van een Euro 6-dieselauto over een afstand van 24.600 kilometer compenseren.
Gevelverf tegen stikstof
Het kabinet wil de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) verminderen door onder meer de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen en eisen te stellen aan de bouw. Maar er zijn meer manieren, bijvoorbeeld de inzet van StoColor Photosan gevelverf. De titaandioxide in deze verf is een effectieve fotokatalysator die NOx, ozon en vluchtige organische stoffen (VOS) tegengaat.Onder invloed van zuurstof en licht worden stikstofoxiden omgezet in (onschadelijke) nitraten. Dit is een natuurlijk proces dat oneindig doorgaat, ook tijdens regenachtige dagen. In 2008 onderzocht de Bergische Universität Wuppertal de fotokatalyserende eigenschappen van de gevelverf in een beschermde omgeving. Tegelijk werden veldtesten uitgevoerd door het Ministerie van milieu in Baden-Württemberg. Ook zij kwamen tot een positief oordeel.