‘Gevoel en je verstand gebruiken’

#interieurbouw 16-04-2021
‘Gevoel en je verstand gebruiken’

In 1975, toen je muurverf nog aftapte in een zelf meegenomen pannetje, begon Ger Duyndam met zijn werk als laborant bij familiebedrijf RIGO Verffabriek. Na 46 trouwe dienstjaren gaat hij op 18 april 2021 met pensioen. 
‘Gevoel en je verstand gebruiken’
De oude rot in het vak blijft 2 dagen in de week om te helpen met het opstellen van veiligheidsbladen en verdiept zich in etiketterings-voorschriften. ‘Mijn moeder attendeerde me op een vacature voor een laborant in een verffabriek in IJmuiden. Ik werd aangenomen en werkte halve dagen op het lab en halve dagen in productie. Een half jaar later kon ik fulltime op het lab aan de gang. We zijn al vroeg aan de slag gegaan met het ontwikkelen van echte natuurverven. Hier kwamen bijvoorbeeld Linal, Maril en Linolux uit voort. Een tijd lang vloog ik samen met Arnold de hele wereld over om onze kurklakken aan de man te brengen. We zijn in Italië, Spanje en Portugal, de bakermat van kurkproducenten, geweest. Maar ook China en Lapland hebben we gezien. Als je laborant bent in een verffabriek gaat het er niet alleen om dat je verf kunt maken, maar dat je ook overal interesse in toont op het gebied van zowel chemie áls techniek. Het gaat om gevoel en je verstand gebruiken.’