Goed moment voor onderhoud scholen

#Schilder 17-03-2020
Goed moment voor onderhoud scholen

“Onderhoud aan vastgoed kan en moet gewoon doorgaan”. Dat zegt Henk den Boer, voorzitter van Koninklijke OnderhoudNL. 
Goed moment voor onderhoud scholen
“Zeker de scholen, die de laatste jaren gekenmerkt worden door het vele achterstallige onderhoud, kunnen nu uitstekend binnen-onderhoud krijgen. Een compleet lege school maakt de logistiek voor onze bedrijven een stuk gemakkelijker dan normaliter het geval is met een aanpak per lokaal, waarbij leerlingen tijdelijk in een andere ruimte worden ondergebracht”, aldus Den Boer. "Wij zien ook dat onderhoudswerkzaamheden die buiten plaats vinden, zo veel mogelijk blijven doorgaan zolang de adviezen van het RIVM maar worden opgevolgd. Bewoners en opdrachtgevers worden hierover netjes geïnformeerd. En in het onderhoudsvak is men al gewend om met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te werken, zoals veiligheidsbril, stofmaskers en handschoenen. Hoe gek het ook klinkt: we kunnen op deze manier van de nood een deugd maken.”