Grondstoffen blijven schaars

#Schilder 02-07-2021
Grondstoffen blijven schaars

Producenten van verf, drukinkt, lijm en kit hebben nog steeds te maken met onzekerheid in de levering van grondstoffen. De sector heeft deze onzekerheid over de levering van grondstoffen niet eerder meegemaakt. Tekorten zijn onder andere te zien in siliconen, acrylaat en hybridelijmen. 
Grondstoffen blijven schaars
Ondertussen zetten ondernemers in de verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie alle zeilen bij om de benodigde grondstoffen te bemachtigen. Ook sommige hulpstoffen zijn beperkt te krijgen, terwijl ze wel cruciaal zijn voor het behalen van de specifieke producteigenschappen. Dat kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van verf, drukinkt, lijm en kit, waardoor de leveringstijden van deze producten kunnen oplopen. De industrietak signaleert dat afnemers hierop reageren door enige buffer op te bouwen zodat hun projecten kunnen doorlopen.
De ABN Amro verwacht dat de economie uiteindelijk weer tot rust komt, maar zo ver is het nog niet. Er is al verschillende keren gedacht dat de piek was bereikt. Wel zijn er voorzichtige signalen in de goede richting te zien, zoals grondstoffabrieken die weer opstarten en grondstofleveranciers die hun productiecapaciteit ophogen. Het effect daarvan wordt niet op korte termijn verwacht, maar pas tegen het eind van 2021.