Het retentiedak: bittere noodzaak of niet?

Het retentiedak: bittere noodzaak of niet?

TotaalDakConcept organiseert op donderdag 23 november om 10.00 uur het webinar ‘Het retentiedak. Bittere noodzaak of niet?’

Het retentiedak: bittere noodzaak of niet?

Het retentiedak is hot. Waarom eigenlijk? Waar heeft het retentiedak zijn toenemende populariteit aan te danken? Eigenlijk is de reden eenvoudig. Vroeger moest het water eigenlijk zo snel mogelijk het dak af. Nu willen we dat water juist vasthouden en geregisseerd afvoeren. We hebben door klimaatverandering namelijk te maken met enorme piekbelastingen. Dit leidt zeker in binnenstedelijke gebieden tot forse problemen. Waar moet dat overvloedige hemelwater naar toe? Hoe zorgen we dat we het riool niet overbelasten en kelders niet onderlopen? En hoe gaan we om met de temperatuurstijging, met de hittestress?

Sprekers ‘Het retentiedak. Bittere noodzaak of niet?’

Deze vragen en andere worden beantwoord tijdens het webinar ‘Het retentiedak: bittere noodzaak of niet?’ Eveline Bronsdijk, Nationale Dakenplan en adviseur duurzaamheid en multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam, gaat in op retentiedaken in breed perspectief. Jeanet Hekhuis, adviseur klimaatadaptie bij de gemeente Utrecht laat zien hoe de gemeente Utrecht deze problematiek het hoofd biedt. Naast deze beleidsmatige kant gaat Victor Dijkshoorn, landschapsarchitect en CEO van VIC Landscapes, in op de praktische kant. Ofwel, welke oplossingen biedt het retentiedak? Aan het woord ook leden van TotaalDakConcept. Zij laten zien dat samenwerking nodig is om oplossingen ook daadwerkelijk vorm te geven. Kortom, een boeiend webinar voor architecten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen. Aanmelden voor dit gratis webinar kan via het aanmeldformulier.