Hulp bij verduurzamen monumenten

05-09-2022
Hulp bij verduurzamen monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat eigenaren van monumenten helpen om hun monumenten te verduurzamen. De RCE ontwikkelt hiervoor een afwegingskader dat eigenaren en gemeenten kan helpen om de juiste oplossingen te vinden bij het verduurzamen van monumenten.

Hulp bij verduurzamen monumenten

Dit geeft minister De Jonge aan in een Kamerbrief over de uitvoering van een motie. In de motie werd gevraagd te onderzoeken hoe obstakels die eigenaren ervaren bij het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld. Bij de beantwoording van de motie is gebruik gemaakt van onderzoek dat eerder in opdracht van de RCE is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat eigenaren relevante informatie over verduurzamen niet altijd weten te vinden. Ook zijn zij zich niet altijd bewust van de mogelijkheid om een gesprek met de gemeente aan te vragen vóór het indienen van een vergunningsaanvraag. Daarbij is de benodigde kennis en kunde niet bij alle gemeenten in huis.

Het advies van de rijksdienst gaat ook in op de financiële ondersteuning van monumenteneigenaren. De RCE merkt op dat eigenaren van monumenten in de praktijk vaak niet kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden. Daarom gaan de ministeries in kaart brengen welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn.