ISO 9001 en ISO 14001

#afbouw 08-01-2021
ISO 9001 en ISO 14001

Na jaren van hard werken heeft CoolSafety de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten behaald. 
ISO 9001 en ISO 14001
Joost, CoolSafety’s chef, hecht al sinds de start van het bedrijf, in 2007, veel belang aan het op orde brengen van bedrijfsprocessen. Hij vond daarvoor recentelijk een goede partner in Operational Manager Koen. Dat ‘operations managen’ doen zij samen op een ongekend niveau. Vooral wat betreft kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid maakt CoolSafety sprongen. Het is dan ook een geweldige beloning om de verpersoonlijking van alle inspanningen aan de muur te zien hangen in de vorm van dit certificaat. Kort gezegd toont CoolSafety door ISO 9001 aan dat ze de hoogst mogelijke prio geeft aan kwaliteitsmanagement, en voegt ISO 14001 daaraan toe dat dat gebeurt op een manier die het milieu minimaal belast. Bedrijven die over dit certificaat beschikken worden door de Raad van Accreditatie nauwlettend in de gaten gehouden. Elk jaar wordt opnieuw gecheckt of ze nog steeds voldoen aan de strenge eisen op gebied van zowel kwaliteit en veiligheid als duurzaamheid.