Keuren op locatie

04-04-2019
Keuren op locatie

Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers ervan op aan kunnen dat klimmateriaal, elektrische arbeidsmiddelen en kantoormaterieel veilig en deugdelijk zijn. Zowel vanuit de VCA als de leidraad ‘Veilig werken op hoogte’, die binnen veel branchecatalogussen staat vermeld, wordt er een periodieke keuring geëist die uitgevoerd moet worden door gecertificeerde keurmeesters. 
Keuren op locatie
Niet alleen op de bouwplaats of binnen een fabriek, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is een bron van vele ongevallen met ladders en trappen door ondeugdelijk materiaal. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van een ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materiaal. De werkgever is dan volledig aansprakelijk. Keuring Veiligheid Nederland kan de inspecties uitvoeren, of het nu gaat om ladders, trappen, rolsteigers, elektrische arbeidsmiddelen of kantoormaterieel. Keuring Veiligheid Nederland keurt op locatie of in één van de vestigingen in Drachten, Veghel of Roosendaal .