Marlies van Wijhe voorzitter VVVF

Marlies van Wijhe voorzitter VVVF

Op de VVVF-ledenvergadering van 22 november 2023 is Marlies van Wijhe (Koninklijke Van Wijhe Verf) benoemd tot voorzitter. Zij nam de voorzittershamer over van Paul Dokter (NelfKoopmans) die deze taak ad interim had opgepakt.

Marlies van Wijhe voorzitter VVVF

De leden kozen op de ledenvergadering van 22 november in Kasteel De Vanenburg te Putten, een nieuwe voorzitter. Toen Raymond de la Court in het voorjaar van baan veranderde, had hij zijn functie als VVVF-voorzitter neergelegd. Vicevoorzitter Paul Dokter nam vervolgens de taken waar. Tijdens de ledenvergadering kozen de leden Marlies van Wijhe tot nieuwe voorzitter van de VVVF. Paul Dokter overhandigde daarna de voorzittershamer.

Nieuwe bestuursleden VVVF

Met deze wisseling in het bestuur werd Justus Tichelman (PPG) benoemd als vicevoorzitter. Hij was al bestuurslid van de brancheorganisatie en heeft nu een uitbreiding van zijn portefeuille. Paul Dokter werd herbenoemd voor een nieuwe bestuurstermijn en richt zich weer op zijn portefeuilles arbeid en ledenwerving. Willem Karel (DAW Nederland) werd eveneens herbenoemd voor een nieuwe termijn met de portefeuille innovatie.

Nieuw in het bestuur van de VVVF zijn Kees-Jan Starrenburg (AkzoNobel) en Peter Maassen van den Brink (Sherwin-Williams / Valspar).