Masterclasses Restauratieschilderen

#Schilder 14-07-2021
Masterclasses Restauratieschilderen

Cibap Next biedt op de mbo-vakschool in Zwolle vijf gecertificeerde mastersclasses Restauratieschilderen aan, verzorgd door prijswinnend restauratieschilder Jaap Wieringa. De masterclasses zijn uniek in Noordoost-Nederland.
Masterclasses Restauratieschilderen
Om ons cultuurhistorisch erfgoed te behouden zijn vakmensen met passie én de juiste skills nodig. Restauratieschilderen is een vak op zich. Gespecialiseerde en goed opgeleide restauratieschilders komen in aanmerking voor opdrachten in de monumentenzorg. Alleen noordoost-Nederland telt al ruim 11.000 Rijksmonumenten.
De masterclasses Restauratieschilderen zijn speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder, die zich wil verdiepen in het vakgebied van restauratieve technieken. Deelnemers aan de masterclass leren werken volgens de uitvoeringsrichtlijn ‘Historisch Schilderwerk’ (URL 4009), een algemeen geldende kwaliteitsstandaard. Het aanbod bestaat uit vijf masterclasses. In het onderdeel ‘Houtimitatie’ leert men eikenhoutimitaties maken in olie- en acrylprocedé. Tijdens ‘Marmerimitatie’ leert men een witmarmerimitatie maken. Het onderdeel ‘Sjablonen en sjabloneerwerk’ gaat naast motieven tekenen en uitsnijden in op tamponeer- en patineertechnieken. Tijdens ‘Kleurhistorisch onderzoek’ leren de deelnemers over grondprincipes, kennis en inzicht van het veranderend historisch kleurbeeld in objecten en gebouwen en woonwijken vast te leggen in een restauratieplan. De eerstvolgende masterclass is ‘Heraldiek en Bladmetaal’.
 
Heraldiek en Bladmetaal
De masterclass ‘Heraldiek en Bladmetaal’ start op 27 september. De 9 trainingsavonden worden gegeven van 18:00-21:30 uur in Zwolle. Tijdens deze avonden leert men meer over o.a. het lezen en vertalen van kleuren/metalen, opbouw en onderdelen van een heraldisch wapen.
 
cibapnext.nl

Masterclasses Restauratieschilderen