Miljoen woningen in tien jaar

KAW heeft een jaar na de publicatie van het onderzoeksrapport ‘Ruimte Zat in de Stad’ vervolgonderzoek gedaan waaruit blijkt dat de bestaande stad naast de eerdere bevindingen (ruimte voor 600.000 tot 800.000 stadswoningen) nog eens plaats biedt aan 200.000 woningen in de komende 10 jaar.

KAW keek voor ‘Ruimte Zat in de Nieuwe Stad’ naar verouderde, vaak uitgestrekte

KAW keek voor ‘Ruimte Zat in de Nieuwe Stad’ naar verouderde, vaak uitgestrekte winkelcentra met veel parkeerplek, de transformatie van naoorlogse zorglocaties en binnenstedelijke tankstations, waarvan er veel zullen verdwijnen, onder andere door de veranderde milieuwetgeving.

Volgens KAW’s vervolgonderzoek is er alleen op deze drie terreinen al ruimte voor net zo veel wooncapaciteit als wanneer we twee nieuwe steden ter grootte van Almere zouden bouwen. Met het verschil dat de realisatie van Almere 44 jaar tijd kostte, en deze transformatieopgaven binnen bestaande wijken al binnen 10 jaar gerealiseerd kan worden.

De grootste winst zit hem niet alleen in omvang en snelheid, maar vooral ook in zogenaamde koppelkansen en het gebruiken van de transformatie om andere problemen aan te pakken. Denk hierbij aan het werken aan klimaatbestendige wijken, de integratie van natuurwaardes en oplossingen voor sociaaleconomische problemen in bestaande wijken.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen