Minder roet door 'nieuwe diesel’

Riwal heeft met de overstap van diesel naar Shell GTL Fuel een vermindering van roetuitstoot van maar liefst 54% gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek, wat onder andere is uitgevoerd door SOS Advies.
Minder roet door 'nieuwe diesel’ | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Uit hetzelfde onderzoek is ook gebleken dat de hoeveelheid fijnstof met 27% is gedaald. De hoeveelheid uitgestoten stikstofdioxide (NO2) nam af met 16%, terwijl de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) zelfs met 36% daalde ten opzichte van conventionele diesel. Tijdens het onderzoek werd uitstoot vergeleken tussen identieke dieselaangedreven machines voorzien van TIER4 motoren, die voorzien waren van conventionele diesel of Shell GTL Fuel. De emissieresultaten van het onderzoek liggen stuk voor stuk ruim onder de wettelijk voorgeschreven waarden. GTL staat voor gas-to-liquids, wordt gemaakt van aardgas en verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie. De brandstof is bovendien geurloos, stiller en biologisch afbreekbaar. Bovendien zijn voor bestaand dieselmaterieel geen aanpassingen of extra investeringen noodzakelijk.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

SGAonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen