Niet weggooien

#afbouw 07-06-2018
Niet weggooien

Niet weggooien
5 juni, Wereldmilieudag, was voor MEWA eens te meer een aanleiding om zijn bedrijfsfilosofie onder de aandacht te brengen. Als textieldienstverlener zet de onderneming zich immers dagelijks in voor een zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water. Sedert 1972 al zetten mensen wereldwijd zich op 5 juni samen in voor de milieuvriendelijke omgang met onze planeet. MEWA textielmanagement biedt al meer dan honderd jaar oplossingen voor hergebruik. Al van bij de start van het bedrijf in 1908 ligt duurzaamheid aan de basis van alle activiteiten. Poetsdoeken niet weggooien, maar opnieuw gebruiken. Zo luidde het toen innovatieve oprichtingsidee. Tot op de dag van vandaag stuurt duurzaamheid de dagelijkse omgang met milieu en natuurlijke hulpbronnen. Om de inzet van water, wasmiddelen en energie zo spaarzaam en efficiënt mogelijk te houden, werkt MEWA voortdurend aan de verdere ontwikkeling van zijn proces- en milieutechnologie en zorgt het bedrijf ervoor altijd mee te zijn met de meest moderne milieutechnieken.