Nieuwe leden

Nieuwe leden | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

Met de nieuwe leden Personeelsservice Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex neemt het aantal VSB-leden dit jaar met negen toe. Deze drie bedrijven traden tijdens de laatste ledenvergadering van 2016 toe tot de vereniging. PST en Oranjeflex treden toe tot de Sectie Steigerbedrijven, Hollandia Steigerverhuur tot de Sectie Hoogwerkbedrijven. Voorafgaand aan de toetreding tot de VSB zijn Personeel Service Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. De VSB (Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven) telt met leden en donateurs inmiddels circa 85 bedrijven.
Foto: Emiel Bakkum van PST (beeld links) en Paul Meijer van Hollandia Steigerverhuur ontvangen uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens het lidmaatschapsbord en het certificaat van de Waarborgregeling
www.vsb-online.nl