Nieuwe naam

#afbouw 30-03-2017
Nieuwe naam

Nieuwe naam

Remmers introduceert stapsgewijs een nieuw logo met een daarbij behorende huisstijl. Hiermee wil de Duitse producent van hout- en bouwbeschermingsmiddelen en kunstharsvloeren een betere herkenning en erkenning in de markt bewerkstelligen. Het fundament van de modernisering van het logo wordt gevormd door de nieuwe naamgeving van het concern. De holding Remmers AG heet voortaan Remmers Gruppe AG, dochteronderneming Remmers Baustofftechnik GmbH verandert in Remmers GmbH en dochter 3H Lacke GmbH gaat voortaan als Remmers Industrielacke GmbH door het leven. De naam van de Nederlandse vestiging van het bedrijf verandert van Remmers Bouwchemie BV in Remmers BV. Op de snel en makkelijk herkenbare rode emmers en blikken komen geleidelijk de nieuwe productnamen te staan, die beter corresponderen met internationaal gehanteerde en herkende begrippen. Productnamen die dichtbij het product staan, beter herkenbaar zijn en wereldwijd overal gelijk luiden betekent gemak voor de afnemers. Zo heet Multi Baudicht 2K voortaan MB2K.
www.remmersbouwchemie.nl