Nieuwe NEN-EN Rolsteigers

#afbouw 06-01-2021
Nieuwe NEN-EN Rolsteigers

De norm voor rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen, NEN-EN 1004-1:2020, is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2015. Het document geeft richtlijnen voor de keuze van materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen van rolsteigers.
Nieuwe NEN-EN Rolsteigers
NEN-EN 1004-1:2020 ‘Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen’ vervangt de versie uit 2015.Ten opzichte van deze normzijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. De ondergrens van de scope is gewijzigd van 2,5 meter naar 0 meter. Dit betekent dat rolsteigers onder de 2,5 meter nu ook onder NEN-EN 1004 vallen. Verder is de afstand tussen twee platforms verlaagd naar 2,25 meter. Dit was voorheen 4,20m. De afstand tussen de grond en het eerste platform is maximaal 3,40m. Dit was voorheen 4,60m. Daarnaast moeten beide zijden voorzien zijn van een windhaak. Verder zijn er vele kleine wijzigingen aangebracht die voor de fabrikant van rolsteigers van belang zijn.
In deze normenserie is ook EN 1004-2 (handleiding rolsteigers) in revisie. Deze norm zal NEN-EN 1298 vervangen. Verder is een derde deel in ontwikkeling. Het gaat om EN1004-3: kleine rolsteigers tot 2 meter platformhoogte.
Foto: Getty Immages