Nieuwe veiligere opbouw rolsteiger

Nieuwe veiligere opbouw rolsteiger | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Nieuwe veiligere opbouw rolsteiger | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
In april 2016 werden nieuwe veiligere opbouwmethoden voor rolsteigers opgenomen in het zogenaamde A-blad rolsteigers van Volandis, met daarin de vermelding dat deze verplicht zouden worden per 1 januari 2018. Inspectie SZW stelde daartoe in samenwerking met VSB een advies op.

In 2011 vroeg de Inspectie SZW aan de VSB (Vereniging van Steiger- Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven) nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren, met name tijdens de op- en afbouw. Uitgangspunt hierbij was dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht vóórdat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.
Voor het werken op hoogte is de rolsteiger een veelgebruikt hulpmiddel. De rolsteiger kan snel worden verplaatst en leent zich dan ook uitstekend voor beroepsgroepen zoals schilders, glaszetters en aannemers.
Om die gebruiker een zo veilig mogelijke werkplek te bieden zijn arbeidsmiddelen aan strenge regelgeving onderworpen. Desondanks gebeurden er jaarlijks nog teveel ongevallen tijdens het werken op hoogte. Dit had meerdere oorzaken, waarvan het verkeerd gebruik van het arbeidsmiddel een belangrijk aandachtspunt was.

Hoofdlijnen
Inspectie SZW sprak met de VSB af dat de branche een jaar de tijd kreeg voor deze ontwikkeling. De introductie vond vervolgens plaats tijdens de Bouwbeurs 2013. In 2016 werden de nieuwe opbouwmethoden opgenomen in het A-blad rolsteigers van toen nog Arbouw, inmiddels Volandis, met de vermelding dat ze per 1 januari 2018 verplicht zouden worden.
Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:
* het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen
* het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen
* het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

A-blad Rolsteigers
Namens de branches is het A-blad rolsteigers opgesteld. Het A-blad bevat afspraken die werkgevers en werknemers in de bouw hebben gemaakt om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Het A-blad rolsteigers bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers. De aanbevelingen gaan onder meer over latere aanpassing van rolsteigers en over de inzet van de gebruiker als bouwer en zijn bevoegdheden daarbij. Er wordt aangegeven welke minimale kennis en kunde de gebruiker moet hebben om de rolsteiger op verantwoorde wijze te kunnen opbouwen en demonteren. Het A-blad rolsteigers werd ook opgenomen in diverse arbocatalogi en kreeeg daarmee meer betekenis. Het A-blad kan worden gedownload via de website van Volandis .
Foto’s: Volandis, A-blad rolsteigers
www.vsb-online.nl
www.volandis.nl
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

SGAonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen