NKC-erkend EVC

NKC-erkend EVC | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft Volandis als eerste EVC-aanbieder erkend op basis van de nieuwe EVC Kwaliteitscode 2.0. Validering van eerder verworven competenties via EVC is belangrijk voor Leven Lang Leren waarbij het belang van het individu en zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt voorop staan. Om het civiel effect en de bekendheid en toepassing van EVC en andere valideringsinstrumenten te borgen en waar mogelijk te verbeteren, hebben de Stichting van de Arbeid en de overheid een systeem voor validering ontwikkeld. Het Nationaal Kenniscentrum EVC is daarbij aangewezen als uitvoeringsorganisatie, en beheert het Register voor Ervaringscertificaten: ervaringscertificaat.nl. Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. Via de EVC-centra Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kunnen werknemers een ervaringscertificaat halen. Op basis van dit ervaringscertificaat geeft een regionaal opleidingencentrum (roc) vrijstellingen voor een opleiding of reikt het diploma uit.
www.volandis.nl