OnderhoudNL: overheid moet opdrachten beter spreiden

De discontinuïteit in opdrachtgeverschap van de overheid, zit het onderhoud en de renovatie van haar projecten flink in de weg. Terwijl er jaarlijks zeker circa 20% meer werk uit te voeren is als die opdrachten sneller en meer gespreid aan de markt worden besteed. Dat zegt OnderhoudNL in een reactie op de begroting van het ministerie van I&W. Daarin geeft minister Harbers aan 15 miljard euro te gaan besteden, maar last te hebben van de arbeidsmarktkrapte als struikelblok voor uit te voeren aanleg en onderhoud aan projecten.

copyright OnderhoudNL

OnderhoudNL voorzitter Henk den Boer: “Onwerkbare dagen zijn er bijna niet meer, onbenutte dagen wel. Het werken met een jaarwerkspreidingsplan met daarin goed de expertise en de capaciteit van de specialistische industriële schilders- en onderhoudsbedrijven meegenomen, zorgt ervoor dat we alle beschikbare capaciteit maximaal kunnen benutten. Zeker de complexe opdrachten op het gebied van onderhoud en renovatie van waterwerken, zoals stuwen en keringen en van bruggen, zijn gebaat bij een doorgaande stroom van opdrachten.

‘Overheid moet onderhoud spreiden’

OnderhoudNL wil met de overheid graag een meerjaren onderhoudsspreidingplan gericht op infrastructurele werken ontwikkelen en aantonen dat met de continuïteit in aanvragen en uitvoering, de arbeidskrapte kan worden opgelost en de achterstand in uitgestelde projecten kan worden ingelopen.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

SGAonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen