‘Overheid moet praktische beroepen stimuleren’

Algemeen 05-07
‘Overheid moet praktische beroepen stimuleren’

In een recent onderzoek van Werkspot.nl geeft 66 procent van de Nederlandse bevolking aan dat de overheid meer moet doen om het tekort aan vakmensen aan te pakken en jongeren te stimuleren om een praktisch beroep te kiezen.

‘Overheid moet praktische beroepen stimuleren’

Bijna tweederde van de respondenten vindt bovendien dat scholen praktische beroepen meer onder de aandacht moeten brengen: 62 procent zegt dat er binnen het onderwijs meer kan worden gedaan om praktische beroepen als beroepskeuze voor scholieren te stimuleren. Dit percentage is zelfs nog hoger bij de demografische groep onder de 24 jaar, waarbij een ruime meerderheid (71 procent) het ermee eens is dat onderwijsinstellingen praktische beroepen meer zouden kunnen promoten. Dit is opvallend aangezien deze leeftijdsgroep het meest recentelijk het onderwijssysteem heeft doorlopen en zich daarom goed bewust van de druk op praktische beroepen.

Ouders stimuleren praktische beroepskeuze

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft (41%) van de Nederlandse bevolking denkt dat scholen jongeren juist actief ontmoedigen om een praktisch beroep als goede beroepskeuze te beschouwen. Ook de houding van ouders ten opzichte van hun kinderen die een praktisch beroep willen uitoefenen is onderzocht. Hieruit blijkt dat Nederlanders hun kinderen zouden steunen bij de keuze voor een praktisch beroep: 45 procent geeft aan dat ze hun dochter hierin zouden steunen, en 48 procent zou hun zoon steunen.

Jongere ouders (in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar) zijn nog grotere voorstanders van een praktisch beroep voor hun kinderen. Bijna driekwart (71 procent) verklaart dat ze hun dochter steunen als ze een praktisch beroep zou willen, en 61 procent is er voorstander van dat hun zoon voor een praktisch beroep kiest.