Praktijkrichtlijn ‘Consumentendossier’ gepubliceerd

NEN heeft de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8092 ‘Consumentendossier’ gepubliceerd. Hierin zijn de richtlijnen opgenomen voor een goed en compleet (digitaal) consumentendossier.

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat aannemers bij

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat aannemers bij oplevering twee dossiers moeten overhandigen:

* Het privaatrechtelijke ‘Consumentendossier’. De aannemer toont in dit (digitale) dossier aan dat hij heeft gerealiseerd wat is overeengekomen. Ook neemt hij de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud op in dit dossier.

* Het publiekrechtelijke ‘Dossier bevoegd gezag’ gaat over de inhoud van dit dossier als opvolger van het Bouwbesluit. In het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) worden nadere regels opgenomen.

De dossiers hebben enige overlap omdat bepaalde gegevens zowel voor de consument als voor het bevoegd gezag van belang zijn.

NPR 8092 is bedoeld als handreiking voor aannemers om zelf een consumentendossier op te stellen, dat vanaf inwerkingtreding van dit artikel bij oplevering van nieuwbouw en verbouwprojecten aan consumenten moet worden overgedragen.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen