Proeftuin circulariteit

#afbouw 04-11-2019
Proeftuin circulariteit

DeltaWonen start met een proeftuin om circulair te bouwen, een plek waar ideeën om een bouwwerk circulair te bouwen worden getest en doorontwikkeld. De corporatie wil een circulair gebouw realiseren, door middel van een unieke samenwerking met andere bedrijven en organisaties. 
Proeftuin circulariteit
De ideeën worden in de proeftuin uitgevoerd en gemonitord. Zo willen ze in de toekomst de beste circulaire ideeën en producten toepassen op toekomstige bouwprojecten. Iedereen met een idee, plan of product, kan dit insturen. De overheid wil 100% circulair zijn in 2050. DeltaWonen wil dit zo snel mogelijk bereiken. Er ligt een grote woningbouwopgave voor de corporatie. Maar grondstoffen raken op, worden duurder en er is een tekort aan vakmannen. Door de circulaire kringloop zo klein mogelijk te houden en te anticiperen op onverwachtse veranderingen in de toekomst, wil de corporatie de doelstellingen bereiken. Samen met startups, studenten, aannemers, slopers, installateurs, leveranciers, architecten, ideeënmakers en wereldverbeteraars wil DeltaWonen het verschil maken.