Projectleider

Projectleider | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

Met ingang van 2017 gaat Jolanda Neeft bij de VVVF aan de slag als projectleider wetgeving. In deze functie is ze niet alleen werkzaam voor de verf- en drukinktindustrie (VVVF), maar ook voor de lijm- en kitindustrie (VLK). Zaken als REACH en CLP behoren tot haar werkterrein, evenals wetgeving rond productielocatiezaken en transport van gevaarlijke stoffen. Jolanda Neeft is chemisch technoloog en al goed ingevoerd in deze dossiers. De afgelopen jaren was Jolanda Neeft werkzaam bij de Federatie NRK, brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie. Ze was hier actief als branchemanager en besteedde bovendien een belangrijk deel van haar tijd aan REACH en voedselveiligheid. Jolanda Neeft is ook werkzaam geweest als zelfstandig adviseur op deze onderwerpen. De combinatie van een gedegen dossierkennis en adviesvaardigheden sluiten nauw aan bij haar nieuwe functie. Op korte termijn trekt de VVVF ook nog een nieuwe projectleider aan met focus op de bouwbranche.
www.vvvf.nl