Richtlijn

Richtlijn | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

De Richtlijn Torenkranen is officieel gelanceerd. Dagelijks wordt op grote schaal gebruik gemaakt van torenkranen. Aan het gebruik hiervan kunnen grote risico’s verbonden zijn. Dat geldt voor alle partijen in de keten die met torenkranen te maken hebben. Dat varieert van vergunningverstrekker, via opdrachtgever, constructeur en leverancier tot en met gebruiker. Zij worden stuk voor stuk aangesproken op hun verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Bij de samenstelling van de richtlijn vormden de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten de rode draad. Ook aan commerciële, milieu- en gezondheidsaspecten is aandacht besteed. De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website die via PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk is. Via de site kan ook commentaar kenbaar worden gemaakt en kunnen vragen worden gesteld. Bij actualisering van de website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden.
www.richtlijntorenkranen.nl