Samen tegen lichamelijke belasting

#afbouw 11-12-2020
Samen tegen lichamelijke belasting

Om lichamelijke belasting in de bouw tegen te gaan vormen Jan van Acquoy, Seth van Ringelenstijn, zijn vader Rob van Ringelenstijn en Mark van der Donk samen een TOP-team. Ze werken niet alleen nauw samen, maar ook volgens de TOP-strategie. Zo pakken ze samen lichamelijke belasting aan.
Samen tegen lichamelijke belasting
Maar liefst 2 op de 5 werknemers in Nederland heeft te maken met lichamelijke belasting op het werk, zoals zwaar tillen, bukken of veel in dezelfde houding werken. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup, zo blijkt uit cijfers van TNO. Klachten door lichamelijk belastend werk leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten.

TOP
Jan van Acquoy, Seth van Ringelenstijn, Rob van Ringelenstijn en Mark van der Donk zorgen voor vermindering van lichamelijke belasting onder andere door gebruik te maken van gipskartonplaatbokken. Deze bokken zijn een soort van houten jukken waar gipskartonplaten verticaal op neergezet kunnen worden. Dat ze dit volgens de TOP-strategie doen, maakt dat de mannen een TOP-team vormen. TOP staat voor technische maatregelen, zoals deze zelf geproduceerde en ontworpen bokken, organisatorische maatregelen, zoals het afwisselen van zwaar werk met minder zwaar werk en persoonlijke maatregelen zoals goede schoenen, het gebruik van handschoenen en overige beschermingsmiddelen.

Bok
Jan is directeur en mede-eigenaar van Schuurmans Afbouwsystemen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren en aanbrengen van gipskartonplaatwanden en -plafonds. Seth is directeur en eigenaar van Juniper Houtzagerij, een bedrijf dat houtgerelateerde producten voor de droge afbouw produceert en levert, ook aan Jan. Jan: “We hebben samen een bok ontworpen die Seth voor ons is gaan produceren en die we overal gebruiken waar we wanden en plafonds plaatsen. Deze bok voldoet aan alle eisen en is uitvoerig getest” 
Jan en Seth zijn het erover eens dat het van belang is om als werkgever en werknemer samen te werken om lichamelijke belasting aan te pakken.
 
Toolbox
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt aan werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting, waarna ze doorverwezen worden naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen.
Foto: Van links Seth van Ringelenstijn, Mark van der Donk, Rob van Ringelenstijn en Jan van Acquoy