Samen verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte

Valgevaar vormt nog steeds verreweg het grootste risico op ernstig letsel in de bouw. Door Eyecatcher valbeveiliging aan te brengen, kun je veiliger werken en verklein je de risico’s op vallen. Dat is veel waard. 
Samen verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Samen verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Samen verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Gezondheid staat voorop. Daarom stelt de Arbeidsinspectie hoge eisen op het gebied van veilig werken op hoogte. Worden de regels niet of onvoldoende nageleefd, dan kan het werk stilgelegd worden door een arbeidsinspecteur en/of een boete opgelegd worden bij een gevaarlijke arbeidssituatie. Denk bijvoorbeeld aan een onstabiele steiger, een persoon die blootstaat aan valgevaar of andere voorzieningen die ontbreken. Daar zijn werkgevers/opdrachtgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. Dus ook de werknemer moet de duidelijke werkinstructies kennen en weten hoe de middelen gebruikt moeten worden.
 
Collectief of individueel
Collectieve voorzieningen krijgen altijd de voorkeur, al kunnen er ook werkomstandigheden zijn waar individuele valbeveiliging wordt geaccepteerd. Werk je met een groep mensen op een dak om een zonnepaneleninstallatie te installeren? Kies dan voor collectieve valbeveiliging. Een voorbeeld van collectieve valbeveiliging is een randbeveiliging in de vorm van een hekwerk, valnet en borstwering.
 
Wanneer is valbeveiliging verplicht?
Valbeveiliging aanbrengen is verplicht bij werkzaamheden die uitgevoerd worden vanaf 2,5 meter hoogte. Maar ook andere risicoverhogende omstandigheden bij werkzaamheden lager dan 2,5 meter is valbeveiliging verplicht. Ook kunnen er risicoverhogende werkzaamheden uitgevoerd worden nabij uitstekende delen, boven water, langs een snelweg en bij sparingen in vloeren, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Ook voor deze werksituaties geldt dat beschermingsmiddelen verplicht zijn om aan de wet te voldoen.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

SGAonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen